• Η Νέα Διαγώνιος στα TripAdvisor Awards

    Η Νέα Διαγώνιος διακρίθηκε απο τον παγκόσμιο ταξιδιωτικό οργανισμό TripAdvisor ως ένα από τα καλύτερα εστιατόρια στο κόσμο!

    Μόνο το 10% των εστιατωρίων παγκοσμίος παίρνουν αυτή τη διάκριση! Ευχαριστούμε.

    The Nea Diagonios Meat Restaurant took Certificate of Excellence 2013 from TripAdvisor.

    Only 10% of all the restaurant worldwide take this award. Thank you.

logo neadiagonios
neadiagonios national geographic

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player